Pentru obtinerea formularului A1, angajatorii, vor constitui un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

1. certificatul de înregistrare a societăţii;
2. certificatul de atestare fiscală;
3. certificatul constatator privind situaţia angajatorului;
4. situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate;
5. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului;
6. declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale (...);
7. actul de identitate din România al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze temporar pe teritoriul altui/or stat/e membru/e ;
8. contractul individual de muncă al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru;
 

SOLICITA CONSULTANTA

În atenția companiilor de transport rutier intern și internațional de mărfuri și persoane:

Pot beneficia de documentul portabil A1 toate societățile comerciale de transport rutier intern și internațional care au sediul sau locul de desfășurare a activității în România, pentru situația de pluriactivitate, potrivit art. 13 alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, cu excepția celor care nu desfășoară activități de transport și pe teritoriul României (încărcări/descărcări/ comenzi transport intern) și în cazul cărora există suspiciuni că sediul acestora reprezintă operațiuni de tip „paravanˮ/„cutie poștalăˮ, ale unor companii stabilite în alte state membre UE/SEE/Elveția, situație în care șoferii respectivelor companii trebuie să fie supuși legislației statului membru în care se află locația cu care companiile în cauză au cele mai strânse raporturi în ceea ce privește desfășurarea unei activități salariate.

Criterii pe care angajatorii trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii documentelor portabile A1 pentru o parte din salariații proprii

Angajatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiții:

- să fie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului din România și să aibă CIF, CUI și/sau Cod fiscal; această condiție va fi dovedită prin prezentarea certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- să desfășoare activități substanțiale specifice domeniului său profesional și nu doar activități de administrare, aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilanț contabil și balanțe de verificare sintetice și analitice);

Documentul portabil A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă și boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestații familiale) din statul de trimitere (statul de care aparține instituția care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.

!!! Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.  

Regulamentul intern

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda ...

Protectia muncii

Cel mai adesea se invata din accidente. Nu de putine ori, pretul este platit prin distrugere de vieti si cariere. Costurile postaccident sunt uriase in raport cu cele de prevenire.

Aflati unde ati gresit si cum trebuie sa procedati ...

Fisa postului

Fisa postului cuprinde sarcinile si responsabilitatile ce-i revin salariatului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, ...

De ce este important ca fisa postului sa fie elaborata corect ...

Concedierea colectiva

Concedierea colectiva reprezinta incetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat.

Etapele concedierii colective ...

Formare - Legislatia muncii

Cursuri si seminarii pentru practicieni sau pentru cei care doresc o cariera in domeniul resurselor umane...

Formare

Servicii personalizate

Inspector resurse umane, dedicat activitatii organizatiei, va asigura asistenta, consultanta si reprezentare ...

ConsultantaReprezentare

Evidenta salariati - REVISAL

Servicii profesionale de gestionare a salariatilor - contracte individuale de munca, decizii, dosare profesionale...

Evidenta salariati

Go to top