Documentul portabil A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă și boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestații familiale) din statul de trimitere (statul de care aparține instituția care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.

!!! Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.  

 

Detașare internațională desemnează situația în care:

- o persoană care desfășoară activitate salariată într-un stat membru pentru un angajator care desfășoară activități substanțiale în acest stat membru și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a desfășura o activitate determinată continuă să fie supusă, în această perioadă, legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească douăzeci și patru de luni și să nu fi fost trimisă să înlocuiască altă persoană detașată;

- o persoană care desfășoară activități independente substanțiale într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă, în această perioadă, legislației primului stat membru, cu condiția ca durată previzibilă a activității să nu depășească douăzeci și patru de luni.

Pluriactivitatea desemnează situația în care lucrătorul migrant desfășoară simultan, în mod obișnuit:

- activitate salariată în două sau mai multe state membre;

- activitate independentă în două sau mai multe state membre;

- activitate salariată și/sau activitate independentă în două sau mai multe state membre.

Detașare versus pluriactivitate.

Pentru a se face deosebire între situațiile de detașare și situațiile de pluriactivitate un element decisiv avut în vedere îl reprezintă durata activității din unul sau mai multe state membre (activitatea se desfășoară fie cu caracter permanent, fie are caracter temporar sau este ad-hoc). În acest scop, instituția competentă face o evaluare generală, a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv a celor legate de locul de muncă, așa cum acesta este definit în contactul de muncă. O parte semnificativă a activității salariate sau independente desfășurate într-un stat membru înseamnă o proporție semnificativă a tuturor activităților lucrătorului salariat sau independent, fără să fie neapărat partea cea mai importantă a activităților respective.

 

Regulamentul intern

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda ...

Protectia muncii

Cel mai adesea se invata din accidente. Nu de putine ori, pretul este platit prin distrugere de vieti si cariere. Costurile postaccident sunt uriase in raport cu cele de prevenire.

Aflati unde ati gresit si cum trebuie sa procedati ...

Fisa postului

Fisa postului cuprinde sarcinile si responsabilitatile ce-i revin salariatului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, ...

De ce este important ca fisa postului sa fie elaborata corect ...

Concedierea colectiva

Concedierea colectiva reprezinta incetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat.

Etapele concedierii colective ...

Formare - Legislatia muncii

Cursuri si seminarii pentru practicieni sau pentru cei care doresc o cariera in domeniul resurselor umane...

Formare

Servicii personalizate

Inspector resurse umane, dedicat activitatii organizatiei, va asigura asistenta, consultanta si reprezentare ...

ConsultantaReprezentare

Evidenta salariati - REVISAL

Servicii profesionale de gestionare a salariatilor - contracte individuale de munca, decizii, dosare profesionale...

Evidenta salariati

Go to top