Criterii pe care angajatorii trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii documentelor portabile A1 pentru o parte din salariații proprii

Angajatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiții:

- să fie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului din România și să aibă CIF, CUI și/sau Cod fiscal; această condiție va fi dovedită prin prezentarea certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- să desfășoare activități substanțiale specifice domeniului său profesional și nu doar activități de administrare, aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilanț contabil și balanțe de verificare sintetice și analitice);

- cifra de afaceri realizată de angajatorul din România să reprezinte cel puțin 25% din cifra de afaceri realizată de angajator atât în România, cât și în statul de ocupare (statul în care este detașat lucrătorul salariat);

- ponderea procentuală a salariaților rămași să-și desfășoare activitatea în România, raportată la numărul total al salariaților angajați atât în țară, cât și în statul de ocupare să depășească 25% sau 50% (procent stabilit în funcție de vechimea angajatorului și de numărul total de salariați), iar natura activității desfășurate de aceștia în România să fie specifică domeniului profesional al angajatorului;

- angajatorul care detașează lucrători salariați pe teritoriul altui stat membru trebuie să prezinte garanția de a fi solvabil, astfel încât să existe certitudinea că își va îndeplini obligațiile de plată a contribuțiilor sociale pentru lucrătorii salariați detașați pe teritoriul altui stat membru. Precizăm că această condiție se dovedește prin prezentarea certificatului de atestare fiscală și a actelor care fac dovada achitării contribuțiilor sociale și a celorlalte obligații legale la bugetul general consolidat al statului. În ceea ce privește personalul salariat detașat, este necesară, de asemenea, îndeplinirea unor condiții:

- lucrătorul salariat trebuie să își desfășoare, în mod obișnuit, activitatea la angajatorul din România care îl detașează pe teritoriul altui stat membru, condiție dovedită de către angajator, prin prezentarea contractului individual de muncă al salariatului în cauză;

- activitatea lucrătorului detașat pe teritoriul altui stat membru să corespundă domeniului de activitate al angajatorului din România; această conditțe se dovedește prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului încheiat între angajatorul din România și cel din statul membru de ocupare din care să reiasă scopul detașării pe teritoriul statului de ocupare;

- lucrătorul salariat să se afle, imediat anterior începerii activității salariate, sub incidența legislației statului membru în care este stabilit angajatorul acestuia. Această condiție se consideră îndeplinită dacă se face dovada faptului că salariatul a realizat o perioadă de asigurare în sistemul de securitate socială din România de cel puțin o lună de zile, imediat anterior începerii activității la angajatorul care îl detașează pe teritoriul altui stat membru;

- raportul de subordonare între lucrătorul salariat în cauză și angajatorul sau trebuie să se mențină pe toată durata detașării;

- detașarea internațională trebuie să aibă drept scop desfășurarea, în statul membru de detașare, a unei activități determinate în contul angajatorului din România.  

 

SOLICITA CONSULTANTA

Regulamentul intern

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda ...

Protectia muncii

Cel mai adesea se invata din accidente. Nu de putine ori, pretul este platit prin distrugere de vieti si cariere. Costurile postaccident sunt uriase in raport cu cele de prevenire.

Aflati unde ati gresit si cum trebuie sa procedati ...

Fisa postului

Fisa postului cuprinde sarcinile si responsabilitatile ce-i revin salariatului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, ...

De ce este important ca fisa postului sa fie elaborata corect ...

Concedierea colectiva

Concedierea colectiva reprezinta incetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat.

Etapele concedierii colective ...

Formare - Legislatia muncii

Cursuri si seminarii pentru practicieni sau pentru cei care doresc o cariera in domeniul resurselor umane...

Formare

Servicii personalizate

Inspector resurse umane, dedicat activitatii organizatiei, va asigura asistenta, consultanta si reprezentare ...

ConsultantaReprezentare

Evidenta salariati - REVISAL

Servicii profesionale de gestionare a salariatilor - contracte individuale de munca, decizii, dosare profesionale...

Evidenta salariati

Go to top