Pentru obtinerea formularului A1, angajatorii, vor constitui un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

1. certificatul de înregistrare a societăţii;
2. certificatul de atestare fiscală;
3. certificatul constatator privind situaţia angajatorului;
4. situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate;
5. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului;
6. declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale (...);
7. actul de identitate din România al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze temporar pe teritoriul altui/or stat/e membru/e ;
8. contractul individual de muncă al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru;
 

SOLICITA CONSULTANTA